Besøg Als med Seniorklubben Sønderjysk Familielandbrug

Seniorklubben Sønderjysk Familielandbrug arrangerer Als tur med Torben Ølholm.

Tirsdag den 18. august kl. 09.30.

Start fra Kliplev Kirke, 6200.
Beskrivelse af turen kan fås ved henvendelse.

Pris 650,- per person.

Tilmelding til Karin & Kynde senest 10. august på tlf. 30283844/81613320