Den Sønderjyske Grovfoderdag 2021

Den Sønderjydske Grovfoderdag kommer igen i år, hvor du kan få den nyeste viden om grovfoderafgrøderne græs, majs og roer.
Den Sønderjyske Grovfoderdag 2021

Den Sønderjydske Grovfoderdag kommer igen i år, hvor du kan få den nyeste viden om grovfoderafgrøderne græs, majs og roer. Hvornår skulle majs være sået i 2021, og skulle der have været eftergødsket? Hvilke erfaringer har vi og hvilke muligheder er der vedrørende fuglebeskyttelse? Kan roer sås uden at være bejdsede og er 2021 et godt græsår? Få alle svarene på Grovfoderdagen.

Den Sønderjyske Grovfoderdag er et samarbejde mellem de Sønderjysk planteavlskontorer og firmarepræsentanter fra majsfrøfirmaer.

Vi deler os op i 4 - 5 hold og kommer hele vejen rundt om grovfoderdyrkning. Undervejs vil der være en kop kaffe og den traditionelle "pølsepost". Vi starter kl. 9:30 og forventer at være hele vejen rundt kl. 13:45.

Dagens program:

De faglige præsentationer vil indeholde oplæg fra både firmakonsulenter og planteavlsrådgivere fra de fire medvirkende rådgivningsselskaber. De enkelte poster behandler emnerne:

  • Pløjning eller ej. Sen tildeling af N og K. Kan vi se en effekt?
  • Tålsomhed af de enkelte midler i majs. Hvilken strategi skal man vælge?
  • Bejdsning af majsfrø. Har det en effekt? LG´s majsprogram.
  • Græs fra DLF med det sidste nye med fokus på efterårsudlæg og frøblandinger.
  • BirdAlert kan det redde vores afgrøder? KWS´s majsprogram.
  • Pølser fra Højer
  • Roer - kan de klare sig uden bejdsning?
  • Erfaringer med placeret gylle. agaSaats majsprogram.
  • Såtider i majs, sorghum samt vildt- og blomster blandinger.

Alle deltagende firmaer er på pladsen under hele arrangementet klar med uddybende kommentar før, under og efter de faglige indlæg.

Arrangementet afsluttes med gratis grillpølser.

Alle er velkommen og tilmelding er ikke nødvendigt.