Årsmøde i Sønderjysk Familielandbrug 2023

Årsmøde i Sønderjysk Familielandbrug 2023

Dagsorden for Årsmødet 2023

Kl. 18.30   Der indledes med en middag for alle tilmeldte deltagere.

Kl. 19.30   Selve årsmøde starter.

1. Formand Antoni Stenger åbner årsmødet 2023.
2. Indlæg af Merete Juhl, Direktør for L&F
3. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
4. Beretning ved Formand Antoni Stenger.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab v. Erno Posch.
6. Beretning og regnskab stilles til debat, herunder godkendelse af regnskab.
7. Valg til bestyrelsen. På valg er Niels Iwang og Bent Moshage, begge to modtager gerne genvalg.

a. Valg: 1 kandidat til LRS-kvægbrugsudvalg, Bent Moshage er på valg og modtager gerne genvalg. Suppleant Christian Jensen er på valg og modtager ikke genvalg.

b. 1 kandidat til LRS-planteavlsudvalg, Stanley Johansen er på valg og modtager gerne genvalg. Suppleant Keld Christensen er på valg, modtager ikke genvalg.

c. 1 kandidat til LRS-økologiudvalg, Stanley Johansen er på valg og modtager gerne genvalg. Suppleant Antoni Stenger er på valg og modtager gerne genvalg.

d. 1 kandidat til LRS-deltidsudvalg, Preben Matzen er på valg og modtager gerne genvalg.

8. Valg af delegerede til årsmødet i Dansk Familielandbrug samt Delegeretmøde.
9. Overrækkelse af 2 legater fra Erik Christensens Mindefond.
10. Overrækkelse af legat til årets Familielandbruger.
11. Overrækkelse af legat fra Pedersens Fond.
12. Indkomne forslag.
13. Valg af revisorer og suppleant. På valg er Johnny Lassen og Egon Schmidt, der begge modtager            genvalg. Suppleant Henry Aagaard er på valg og modtager gerne genvalg.

14. Valg af registeret eller statsautoriseret revisor.
15. Eventuelt
16. Orientering om LRS mv. ved direktør Børge Sørensen

Kl. ca. 21.00 vil mødet afbrydes med en lille kaffepause.

Regnskab for Sønderjysk Familielandbrug vil blive omdelt på mødet. Såfremt man er forhindret i at deltage kan regnskabet rekvireres ved henvendelse til LRS på tlf. 73742020. Der udleveres stemmesedler ved indgangen til alle fremmødte A-medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på årsmødet.

Der udleveres 1 adgangsbillet til Det Sønderjyske Fællesdyrskue 2023 pr. A-medlemskab. Der vil derudover være T-shirt fra L&F, i et begrænset antal.

Praktisk information:

Tilmelding:   Send en mail til: Familiebruget-syd@lrs.dk eller ring på tlf. 73742020 senest d. 21. marts 2023.

Tidspunkt og Sted: Mandag d. 27. marts 2023 kl. 18.30 på Agerskov Kro, Hovedgaden 3, Agerskov.

 

Vi glæder os til at se jer.