Efter 150 år med køer omlægger Hennegaard til planteprotein

- Nu hvor fokus flyttes fra mælk til planter, kan vi lige så godt flytte med.
Efter 150 år med køer omlægger Hennegaard til planteprotein

- Nu hvor fokus flyttes fra mælk til planter, kan vi lige så godt flytte med. Sådan lyder det fra Stanley Johansen, der sammen med sin hustru Anette Nissen driver Familielandbruget Hennegaard i Vestjylland.

Pr. 15. april i år har de omlagt 90 ha til økologi, hvor der bl.a. skal dyrkes grønne proteiner til det nye anlæg BioRefine Nybro mellem Henne og Varde. Proteinet skal på sigt erstatte en del af den soja, der i dag importeres til Danmark.

- Vi lægger om til grønne proteiner, fordi vi tror på en stigende efterspørgsel, fortæller Stanley, der indtil videre ikke oplever de store ændringer ved omlægningen til økologi.

- Vi har dyrket græs og lucerne efter samme princip de sidste 20 år. Vi bruger ingen kemi eller gødning. Ukrudt kan reduceres væsentligt ved at have en god plan, mener Stanley, som i mange år har praktiseret low-cost planteavl. Dvs. så lidt arbejde og så få omkostninger som muligt.

LOW-COST PLANTEAVL

- Det eneste fordyrende ved økologi er mere udsæd og mere diesel. Der er flere traktortimer, men det kan sønnerne på 15 og 18 år godt lide. De vil gerne køre gylle ud, pløje osv., og jeg vil gerne så, understreger Stanley.

- Når vi kører med en maskine i en mark, så skal vi have fuldt udbytte. Vi har f.eks. en virkelig god effekt af blindstrigling på vores jord.

ØKONOMIEN

Der var mange overvejelser i forbindelse med omlægningen, og Anette og Stanley har da også fået lavet en del alternative budgetter ved driftsøkonomen hos Landbrugsrådgivning Syd. Revisoren og planteavlskonsulenten har naturligvis også være inde over.

- Dækningsbidraget pr. hektar bliver cirka det samme ved økologi og konventionel, når vi budgetterer med at udleje stalde, forklarer Stanley. Han forventer et dækningsbidrag på mellem 5.164 kr og 5.340 kr. pr. hektar de næste fem år.

- Vi satser på at få lidt mere end 50% i udbytte ved at omlægge til økologi. Til gengæld er afregningsprisen på øko afgrøder jo højere, og vi har færre omkostninger. BioRefine høster selv de afgrøder, de aftager, og vores plov, såmaskine mv. er købt og betalt. Vi manglede en strigle, og sådan en var vi heldig at få i bytte for vores gamle marksprøjte.

STATUS I MARKEN PRIMO JUNI

På en markvandring den 7. juni gjorde Stanley status over fire af markerne:

- Vi har 10 ha med grønhavre og protein max lucerne udlæg på de høje marker, hvor afgrøden ikke kommer til at stå under vand. Vi nedfældede 20 tons gylle den 21.3., pløjede den 23.3. og pakkede derefter med såmaskinen. Den 2.4. såede vi 114 kg havre pr. hektar i fem cm dybde. Den 10.4. såede vi 28 kg lucerne pr. ha i 1,5 cm dybde, og blindharvede samtidig med såmaskinen i 2-3 cm dybde.

- Lucernen står virkelig flot her. Prøv lige at se, hvor lidt ukrudt der er, fremviser Stanley stolt.

På mark 2 står blandsæd af ærter og byg som et forsøg.

- Vi har sået 134 kg ærter pr. ha én uge før byggen. Tanken var så at blindstrigle samtidig med, at vi såede kornet, men det duede ikke. Ikke i år i hvert fald.

På den næste mark står ren byg til foderstoffet. Byggen blev sået 7.4., blindstriglet én uge efter og ukrudtsharvet 28.4.

- Her står byggen flot, men prøv at se herovre, hvor vi fik ukrudtsharvet en uge for tidligt. Det var ikke så godt. Timingen er vigtig, påpeger Stanley.

På markvandringens sidste stop venter man på, at grønhavren bryder igennem jordoverfladen. Her er sået 160 kg grønhavre pr. ha samt Protein Max rød græsudlæg til BioRefine anlægget.

- Vi venter på spiringen, fortæller Stanley og graver jorden til side for at vise, at grønhavren skam er på vej. Det har været et svært år pga. nedbøren på den her mark, som er gammel søbund. Vi skulle have sået en måneds tid før, men det kunne ikke lade sig gøre.

Vi kommer til at følge projektet på Hennegaard hen over sæsonen, så følg med her på kanalen. Udover grønne proteiner, satser Anette og Stanley også på landbrugsturisme. Den del kan du læse om i vores tidligere interview med Stanley, fra 2020.