Lavbundsprojekter kan forbedres

Familielandbruget har drøftet lavbundsprojekter med både Socialdemokratiet og SF, og har benyttet lejligheden til at kaste lys over nogle forbedringspunkter
Lavbundsprojekter kan forbedres

I sidste uge har Familielandbruget i Syd drøftet lavbundsprojekter med både Socialdemokratiet og SF.

Der er bred enighed om, at udtagning af lavbundsjorde er et uundgåeligt tiltag for at nå i mål med klimareduktionerne. Det bakker vi op om, og vi har benyttet møderne med politikerne til at kaste lys over nogle forbedringspunkter:

SAVNER VIDEN OM POTENTIEL FOSFORUDLEDNING

Først og fremmest savner vi bedre viden om den potentielle risiko for fosforudledningen. De nuværende udregningsmodeller er meget upræcise og dermed en barriere:

- Nogen få 100 kg potentiel fosforudledning kan stoppe gode lavbundsprojekter, lød det fra Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest på mødet med SF’s landbrugsordfører Rasmus Nordqvist forleden.

Derudover savner Henrik Bertelsen, at der også bliver tænkt god natur ind på lavbundsområderne:

- Det kunne være rigtig godt, at naturen bliver taget med ind i projektet fra starten, så der bliver sikret god natur på arealerne, for det er ikke nødvendigvis en selvfølge. Han nævner en helt konkret problemstilling:

- Der er flere landmænd, som gerne vil være med, men som frygter, at der opstår sårbar natur på arealerne, som ødelægger deres produktionsmuligheder fremover, fx pga. skærpede ammoniakkrav.

FASTHOLD DE TO ORDNINGER

Pt. er der to ordninger for lavbundsprojekter og hos Familielandbruget i Syd mener man, at de supplerer hinanden godt, da de kan noget forskelligt:

- Den ene ordning indeholder jordfordeling og er måske langsom og bureaukratisk, mens den anden er simpel og hurtigere. Lad endelig de to ordninger køre sideløbende. Det er vigtigt, at vi har en større pallette af muligheder, for at få det til at ske, fastslår Henrik Bertelsen.