Medlemsmøde 26.5.: Ny vurdering af kvælstofindsatsen

Onsdag d. 26. maj kl. 14-15 afholder Landbrug & Fødevarer virtuelt medlemsmøde om den nye, internationale vurdering af kvælstofindsatsen i Danmark
Medlemsmøde 26.5.: Ny vurdering af kvælstofindsatsen

Onsdag d. 26. maj kl. 14-15 afholder Landbrug & Fødevarer virtuelt medlemsmøde med titlen:

Ny international vurdering af kvælstofindsatsen i Danmark

Der arbejdes fortsat intenst på at sikre en drifts- og miljømæssig forsvarlig indsats i forhold til kvælstofreguleringen i de kommende vandplaner.

Centralt i denne indsats er bl.a. at sikre det faglige grundlag. Der har allerede været gennemført en international evaluering med afsæt i ”De syv synder” og i øjeblikket presser vi på for at få en såkaldt second opinion om det faglige grundlag for vandplanerne.

I den forbindelse har L&F på onsdag d. 26.maj et foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, hvor João Ferreira, professor ved New University of Lisbon vil præsenterer ny videnskabelig vurdering af den danske kvælstofindsats. Det er ikke en fuld second opinion, men et bidrag og L&F arbejder således hårdt på at få den fulde second opinion på det faglige grundlag for kvælstofreguleringen.

Det er lykkedes os at få professor João Ferreira til redegøre for hans vurdering ved et virtuelt medlemsmøde, lige efter foretrædet for Miljø- og Fødevareudvalget.

Program

  • 14.00  – 14.05 Velkomst og baggrund for mødet v/ Thor Gunnar Kofoed viceformand L&F
  • 14.05  – 14.22 João Ferreira, professor ved New University of Lisbon ny vurdering af kvælstofindsatsen i Danmark (oplægget er på engelsk)
  • 14.22 – 14.30 Opsamling på dansk v/ Anders Panum Miljødirektør L&F
  • 14.30 – 14.55 Spørgsmål på dansk/engelsk
  • 14.55 – 15.00 Afrunding og videre proces v/Thor Gunnar Kofoed.

Tilmelding dig her

Husk at det virtuelle medlemsmøde bliver optaget, så hvis tidspunktet ikke passer ind i kalenderen, kan du roligt tilmelde dig alligevel.