Ministerbesøg i Vejen Mose

I går besøgte Rasmus Prehn, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Vejen Mose. Her havde de fire lokale Familielandbrugsforeninger sat ministeren stævne, bl.a. for at give et indtryk af de nuancer, barrierer og potentialer, der er i forbindelse med at tage lavbundsjorde ud af drift.
Ministerbesøg i Vejen Mose

Ministerbesøget foregik på landmand Henrik Bertelsens ejendom ved Vejen Mose, hvor også de to lokale folketingsmedlemmer Anders Kronborg og Troels Ravn (A) var mødt frem.

Henrik Bertelsen og de øvrige lokale formænd oplevede en interesseret minister, som lyttede aktivt til foreningernes input:

- Der er nogen barrierer og stopklodser i forbindelse med udtagning af lavbundsjorde, som vi skal ud over. Under besøget er jeg sikker på at, ministeren har fået en forståelse for den variation og den forskellighed, der ligger i, hvordan lavbundsarealer eller kulstofholdige jorde er, lyder det fra Henrik Bertelsen.

En engageret beskrivelse af lavbundsprojekter

Minister Rasmus Prehn satte også ord på sin oplevelse af mødet:

- Jeg har fået en engageret og levende beskrivelse af, hvordan man håndterer lavbundsjorde her i Vejen af Henrik, som ejer jorden her, lød det fra Rasmus Prehn i det fine solskinsvejr, hvor køerne fulgte nysgerrigt med i besøget uden for hegnet.

- Når vi sidder på Christiansborg og taler om lavbundsjord, så taler vi om det meget generelt: Det skal bare tages ud, det, skal oversvømmes, slut. Når man kommer ud til Henrik, så får man også et indblik i, at det er mere nuanceret end som så, og der kan være forskellige kvaliteter af jord på de lavbundsjorde, der er. Derfor skal det måske også behandles lidt forskelligt, og det er vigtigt at der er nogle forskellige ordninger, der lever op til og håndterer de forskellige udfordringer, udtaler ministeren.

- Der er det bare en fornøjelse at opleve Henrik, der fortæller levende, indgående og engageret om, hvordan man gør noget for klimaet, men også gør noget, hvor man har et godt landmandskab og brænder for det at drive landbrug på bedst tænkelig vis, bedst mulig kvalitet, og også selv om man tager miljø- og klimamæssige hensyn.

- En pointe, Henrik har også, er: Husk nu at tænke mere på natur. Det er ikke kun klima, det er også natur. Og det er jeg meget enig med ham i, sluttede Rasmus Prehn.

Et positivt møde

Værterne fra Familielandbruget er enige om, at det var et meget positivt møde, hvor ministeren lovede at tage dagens indspark med i de videre landbrugsforhandlinger.

Ud over lavbundsarealer, blev der også drøftet omfordelingsstøtte, moderniseringsstøtte og bruttoareal med ministeren og de øvrige, fremmødte politikere.

Blandt de folkevalgte i Familielandbruget vækker det også glæde, at ministeren er opmærksom på, at der fortsat skal være plads til de mindre landbrug i Danmark. På mødet udtalte Rasmus Prehn bl.a.:

- Der er noget sympatisk i at være Familielandbruger, og at man er mere i pagt med naturen.

Hør indtryk fra mødet i radioen

Besøget blev bl.a. dækket af DR P4, der havde hele fire indslag i løbet af dagen.

  • Hør de to radioindslag her - spol frem til hhv. 2 timer 10 min 17 sek for indslaget med Henrik Bertelsen, samt 2 timer 33 min 28 sek for indslaget med minister Rasmus Prehn

Billedtekst

Politisk møde i Vejen Mose. Fra venstre ses formand for Sønderjysk Familielandbrug Antoni Stenger, Troels Ravn (MF A), formand for Familielandbruget Sydvest Henrik Bertelsen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn, samt Anders Kronborg (MF A). Til stede på mødet var også formand for Familielandbruget LRS - Vejle Sven-Aage Steenholdt, samt formand for Fyns Familielandbrug Merete Hjorth Pedersen.