Nu åbner millionpuljer til beskyttelse af drikkevand

Nu åbner millionpuljer til beskyttelse af drikkevand

Drikkevandsfonden er åben, så kommuner, vandselskaber og private brøndejere kan søge penge til at beskytte drikkevandet bedre. Der kan søges penge fra to forskellige puljer – den ene pulje går til at sløjfe spøgelsesbrønde og den anden pulje til blandt andet at opkøbe jord, hvor der fx kan rejses skov.

Nu bliver der bedre muligheder for at beskytte vores drikkevand mod forurening. I dag åbner de to tilskudspuljer under drikkevandsfonden for ansøgninger.

Drikkevandet i vores haner kommer fra store grundvandsmagasiner under jorden. Med den ene af tilskudspuljerne kan kommuner og vandforsyninger søge penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasinerne.

Pengene kan bl.a. gå til at opkøbe jord, så der fx kan rejses skov eller etableres lysåben natur. På den måde forhindrer man, at der bliver brugt sprøjtemidler på arealerne og beskytter således grundvandet mod forurening. Der kan også gives tilskud til at betale landmænd for ikke at bruge sprøjtemidler. Med penge fra drikkevandsfonden bliver regningen til de danske vandforbrugere mindre, da det i de fleste tilfælde ellers ville være dem, der skulle betale for indsatsen.  

Kan søges efter først-til-mølle-princippet
Den anden pulje, der åbner, giver private lodsejere, vandforsyninger og kommuner mulighed for at søge penge til at få lukket såkaldte spøgelsesbrønde og -boringer. Det er brønde og boringer, der ikke bruges længere. Mange af dem er ikke lukket forsvarligt, hvilket betyder, at der er risiko for, at fx sprøjtemidler eller andre forurenede stoffer kan sive ned til grundvandet. Her bliver tilskuddene fordelt efter først-til-mølle-princippet.   

Begge puljer forventes at lukke for ansøgninger den 14. oktober 2022 og ansøgerne forventes at få besked om, at de får penge til deres projekter senest den 31. december 2022.

Læs mere om tilskud til beskyttelse af drikkevandet: To drikkevandspuljer (mst.dk)