Skal du tilmeldes gødningsregistret?

Skal du tilmeldes gødningsregistret?

280 landbrugere forventes at modtage brev om tilmelding til registret for gødningsregnskab

1. august 2020 trådte der nye regler i kraft i forhold til, hvornår man er pligtig til at være tilmeldt Register for gødningsregnskab.

I forbindelse med de nye regler, har Landbrugsstyrelsen kigget på data fra Fællesskemaet 2020 og Det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) til at vurdere, hvem der opfylder kriterierne for pligtigt medlemskab.

Det vedrører typisk mindre brug, som:

 • har 10 hektar eller mere med afgrøder med en kvælstof- eller fosfornorm, eller
 • har produceret eller modtaget husdyrgødning eller anden organisk gødning, der opfylder kriterierne for pligtigt medlemskab

Forholdene på din virksomhed kan selvfølgelig ændre sig i løbet af planperioden 2020/2021, hvorfor du får en frist til at gøre indsigelse mod tilmeldingen.

Tilmeldingen har virkning fra og med den 1. august 2020.

Hvad betyder det for dig?

Tilmeldingen betyder, at du fra og med planperioden 2020/2021:

 • skal indberette gødningsplanlægning og gødningsregnskab
 • kan købe kunstgødning afgiftsfrit
 • kan modtage husdyrgødning fra andre virksomheder i Register for Gødningsregnskab

Husk at indsende gødningsplan og gødningsregnskab

Du skal indberette gødningsplanen for planperioden 2020/2021 i Tast selv-service senest 10. september 2021.

Gødningsregnskabet skal du indberette på landbrugsindberetning senest 31. marts 2022. 

Hvis du ikke er enig

Hvis du kan dokumentere, at din virksomhed ikke har pligt til at være tilmeldt Register for Gødningsregnskab ifølge de nye kriterier, kan du gøre indsigelse via jordbrugskontrol@lbst.dk. 

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp, enten til at gøre indsigelse eller til udarbejdelse af gødningsplan og gødningsregnskab, så tag fat i en af planteavlskonsulenterne hos Landbrugsrådgivning Syd. Vi tilbyder lokal rådgivning i øjenhøjde, og vi har stor erfaring med udarbejdelse af gødningsplaner og gødningsregnskaber.

Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent, Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv