Udbud af forpagtningskontrakter igennem Aabenraa Kommune

Udbud af forpagtningskontrakter igennem Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune udbyder nu landbrugsarealer til forpagtning fra 2025-2030. Udbudsperioden strækker sig fra 13. maj 2024 til 3. juni 2024.

Ved årsskiftet træder det kommende udbud af forpagtningskontrakter for landbrugsjord i Aabenraa Kommune i kraft.  Aabenraa Kommune bortforpagter landbrugsjord i 35 separate kontrakter med et samlet udbud på 395 hektar jord.

Fremadrettet vil kommunen bortforpagte landbrugsarealer på en måde, der særligt fremmer biodiversiteten:

  • Krav om pesticidfri dyrkning
  • Krav om etablering af randzoner og dyrkningsfrie bræmmer af hensyn til dyre- og plantelivet
  • Krav om, at levende hegn ikke må vedligeholdes og beskæres (med mindre det har indvirkning på trafiksikkerheden)
  • Dyrkningspligt på forpagtede arealer for at undgå, at de kommunale arealer blot anvendes til braklægning

Ved slutningen af udbudsperioden skal eventuelle bud være indgivet enten pr post eller via e-mail, og forpagtningskontrakterne tildeles efter princippet om højeste bud.

Herunder ses tidsplanen for udbuddet:

Læs mere om selve udbuddet, forpagtningsarealer og forpagtningskontrakter på www.aabenraa.dk/forpagtning