Sønderjysk Familielandbrug

Vi sætter familien i centrum

Vores mærkesager

Sønderjysk Familielandbrug kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land.
  • Omfordelingsstøtten - som kan udligne nogle af de skævheder, der er i systemet, bl.a. de faste udgifter, der kan ramme de små hårdt.
  • Bruttoarealmodellen - der kan være med til at gavne biodiversiteten og give plads til naturen, uden at landmændene mister støtte.
  • De ammoniakramte samt dem med bindestalde. I begge tilfælde er lovgivningen uretfærdig og rammer de implicerede landmænd hårdt.
Antoni Stenger

Antoni Stenger

Formand for Sønderjysk Familielandbrug

Telefon
7484 5402
Mobil
2422 2960
E-mail
fam.stenger@icloud.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Landbrugsrådgivning Syd
  • Formand, Sønderjysk Familielandbrug
Erno Posch

Erno Posch

Revisor, Økonomikonsulent

Telefon
7374 2053
Mobil
4075 5770
E-mail
epo@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Sekretær, Sønderjysk Familielandbrug