Sønderjysk Familielandbrug

Vi sætter familien i centrum

Aktuelle politiske mærkesager

Sønderjysk Familielandbrug kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land.
  • Omfordelingsstøtten - som kan udligne nogle af de skævheder, der er i systemet, bl.a. de faste udgifter, der kan ramme de små hårdt.
  • Bruttoarealmodellen - der kan være med til at gavne biodiversiteten og give plads til naturen, uden at landmændene mister støtte.
  • De ammoniakramte samt dem med bindestalde. I begge tilfælde er lovgivningen uretfærdig og rammer de implicerede landmænd hårdt.
Antoni Stenger

Antoni Stenger

Formand for Sønderjysk Familielandbrug

Telefon
7484 5402
Mobil
2422 2960
E-mail
fam.stenger@bbsyd.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Landbrugsrådgivning Syd
  • Formand, Sønderjysk Familielandbrug