Sønderjysk Familielandbrug - her er også plads til dig

Sønderjysk Familielandbrug - her er også plads til dig

Vi planter egetræer - tilsammen planter vi en skov

Aktuelle politiske mærkesager

Sønderjysk Familielandbrug kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land.
  • Pantebrevsmodellen, som vi fik med i Finansloven 2019. Den gør det nemmere for unge og
    nye landmænd at etablere sig.
  • Dem, der gerne vil fortsætte med bindestalde. Foreløbig er forbuddet udsat til 2027.
  • Omkodningen fra landbrug til parcelhus. Det kunne have kostet ejerne med landbrug under 5 ha 40-50.000 kr. ekstra i ejendomsskat, hvis Familielandbruget ikke havde været opmærksomme.
Antoni Stenger

Antoni Stenger

Telefon
7484 5402
Mobil
2422 2960
E-mail
formand@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Landbrugsrådgivning Syd
  • Formand, Sønderjysk Familielandbrug